Grupa docelowa to pracownicy urzędów administracji rządowej, zaangażowani w proces oceny wpływu regulacji (OSR, konsultacje publiczne).

W szkoleniach weźmie udział około 280 pracownic i pracowników:

  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • ministerstw,
  • urzędów centralnych, w szczególności urzędów regulacyjnych oraz GUS (dotyczy osób, które sporządzają oceny wpływu lub wykonują inne zadania związane z tworzeniem prawa w ramach rządowego procesu legislacyjnego).

 

Charakterystyka grupy docelowej

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które w ramach procesu oceny skutków regulacji lub konsultacji publicznych zajmują się m.in. analizą jakościową i/lub ilościową danych.

Uczestnicy Rodzaj szkolenia Liczba uczestników
Analitycy zidentyfikowani w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej” Akademia Oceny Skutków Regulacji i szkolenia ustawiczne z zakresu OSR 85-100 osób
Osoby, które prowadzą konsultacje publiczne Akademia Konsultacji Publicznych i szkolenia ustawiczne z zakresu konsultacji publicznych 80 osób
Absolwenci Akademii Analityka, zrealizowanej w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej” Szkolenia ustawiczne z zakresu OSR 100 osób