Harmonogram udzielania wsparcia

Zdjęcie przedstawia logotypy (od lewej): Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Departamentu Służby Cywilnej, Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia ustawiczne dla absolwentów tzw. Akademii Analityka:

Studia podyplomowe oraz długookresowe szkolenia specjalistyczne:

Szkolenia ustawiczne dla absolwentów AOSR i AKP:

 

Pliki do pobrania: