Harmonogram udzielania wsparcia

Szkolenia ustawiczne dla absolwentów tzw. Akademii Analityka:

Studia podyplomowe oraz długookresowe szkolenia specjalistyczne:

  • Harmonogram studiów podyplomowych (Akademia Oceny Skutków Regulacji) – 2018 r.
  • Harmonogram studiów podyplomowych (Akademia Konsultacji Publicznych – ścieżka podstawowa) – 2018 r.
  • Harmonogram długookresowych szkoleń specjalistycznych (Akademia Konsultacji Publicznych – ścieżka koordynacyjna) – 2018 r.

Szkolenia ustawiczne dla absolwentów AOSR i AKP:

  • Harmonogram szkoleń ustawicznych dla absolwentów Akademii Oceny Skutków Regulacji – 2019 r.
  • Harmonogram szkoleń ustawicznych dla absolwentów Akademii Konsultacji Publicznych (ścieżka podstawowa) – 2019 r.
  • Harmonogram szkoleń ustawicznych dla absolwentów Akademii Konsultacji Publicznych (ścieżka koordynacyjna) – 2019 r.