Harmonogram udzielania wsparcia

Szkolenia ustawiczne dla absolwentów tzw. Akademii Analityka:

Studia podyplomowe oraz długookresowe szkolenia specjalistyczne:

Szkolenia ustawiczne dla absolwentów AOSR i AKP:

Pliki do pobrania: