Indywidualny program rozwoju zawodowego

Uwaga! Wyjaśnienia Departamentu Służby Cywilnej mają charakter opinii, a nie wiążącej wykładni prawa. To pracodawca odpowiada za realizację czynności wynikających ze stosunku pracy oraz stosowanie i wykładnię prawa w tym zakresie. Spory dotyczące stosunku pracy rozstrzyga sąd pracy.

1. Czy ustalenie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członkowi korpusu służby cywilnej jest obligatoryjne?

 2. Czy w zakresie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej został wydany akt wykonawczy?

 3. Czy metodologia przedstawiona w publikacji pt. „Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki” jest obowiązkowa do wdrożenia w urzędach, w których działa korpus służby cywilnej?

 4. Czy możliwe jest ustalenie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej dla osoby, która jeszcze nie otrzymała oceny okresowej?

 5. W sytuacji, kiedy dyrektor generalny urzędu jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym członka korpusu służby cywilnej kto ustala, akceptuje i zatwierdza indywidualny program rozwoju zawodowego?

 6. Czy urząd musi uregulować kwestie dotyczące indywidualnego programu rozwoju zawodowego?
 

1. Czy ustalenie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członkowi korpusu służby cywilnej jest obligatoryjne?

Tak, bezpośredni przełożony ustala indywidualny program rozwoju zawodowego, stanowiący podstawę do kierowania członka korpusu służby cywilnej na szkolenia (z wyjątkiem osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej)*.

*Art. 108 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.

2. Czy w zakresie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej został wydany akt wykonawczy?

Nie, opracowana została jednak propozycja metodologii tworzenia indywidulanego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Możecie się Państwo z nią zapoznać w publikacji pt. „Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki” (patrz: http://dsc.kprm.gov.pl/indywidualny-program-rozwoju-zawodowego-czlonka-korpusu-sluzby-cywilnej)*.

*Art.108 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej.

3. Czy metodologia przedstawiona w publikacji pt. „Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki” jest obowiązkowa do wdrożenia w urzędach, w których działa korpus służby cywilnej?

Nie, przedstawiona metoda jest jedynie propozycją i nie ma wiążącego charakteru dla urzędów. Zarówno procedura ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego, jak i poszczególne formularze mogą być dowolnie modyfikowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb urzędów.

Należy jednak zauważyć, że przedstawiona metoda została wypracowana przez zespół doświadczonych specjalistów zajmujących się kwestiami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Metoda ta została też przetestowana i poprawiona w ramach przeprowadzonego pilotażu w urzędach, co daje gwarancję wysokiej jakości i kompleksowości proponowanego narzędzia.

4. Czy możliwe jest ustalenie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej dla osoby, która jeszcze nie otrzymała oceny okresowej?

Tak. Przepisy nie stanowią przeszkody do ustalenia takiego programu dla osoby, której jeszcze nie sporządzono oceny okresowej.

5. W sytuacji, kiedy dyrektor generalny urzędu jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym członka korpusu służby cywilnej kto ustala, akceptuje i zatwierdza indywidualny program rozwoju zawodowego?

W takim przypadku dyrektor generalny urzędu ustala, akceptuje i zatwierdza indywidualny program rozwoju zawodowego*.

 *Art. 108 ustawy o służbie cywilnej.

6. Czy urząd musi uregulować kwestie dotyczące indywidualnego programu rozwoju zawodowego?

Tak*.

* Zarządzenie Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Pełny tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej znajdą Państwo w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn. zm.) oraz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.