Jak przeprowadzać nabory do służby cywilnej

Z powodu szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 powinniśmy ograniczyć kontakty bezpośrednie, przemieszczanie się, spotkania itp. Podpowiadamy, jak w tym czasie radzić sobie z naborami.

Co się nie zmienia:

 • Nadal obowiązują przepisy ustawy o służbie cywilnej dotyczące przeprowadzania naborów. Oznacza to m.in., że :
  • obowiązuje zasada otwartości i konkurencyjności naboru. Trudności spowodowane szerzeniem się koronawirusa nie mogą uzasadniać odstępstwa lub ograniczenia stosowania tej zasady.
  • nabory prowadzimy rzetelnie, mamy obowiązek sprawdzić wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe, wskazane w ogłoszeniu o naborze; aby to zrobić rzetelnie, dobieramy metody i techniki odpowiednio do danego wymogu.

Jak zadbać o bezpieczeństwo, jeżeli:

 1. Upłynął termin składania dokumentów.

Czasowo przerwij prace. Nie organizuj spotkań z kandydatami (np. stacjonarne testy wiedzy, rozmowy kwalifikacyjne). Naborów tych nie trzeba anulować, będzie można je kontynuować, gdy sytuacja wróci do normy.

 1. Nie upłynął jeszcze termin składania dokumentów.

Anuluj nabór. Ograniczysz w ten sposób przemieszczanie się kandydatów na pocztę czy do urzędu, by złożyć dokumenty.

 1. Planujesz zorganizować nabór.

Nie ogłaszaj go do czasu, gdy sytuacja wróci do normy.

 1. Masz możliwość przeprowadzić cały nabór zdalnie.

Rozważ, czy :

 • kontynuować prace związane z ogłoszonymi naborami,
 • ogłosić nowy nabór.

Ważne jest, aby nabór w formie zdalnej pozwalał:

 • opublikować ogłoszenie o naborze,
 • przeprowadzić selekcję,
 • sporządzić protokół,
 • przedstawić protokół dyrektorowi generalnemu (kierownikowi) urzędu.

Pamiętaj, by w naborach prowadzonych w formie zdalnej, np. z wykorzystaniem takich narzędzi jak telekonferencja, zachowywać zasady otwartości i konkurencyjności oraz rzetelności i równego traktowania kandydatów. Oznacza to m.in., że:

 • kandydaci powinni mieć możliwość wyboru kanału, przez który miałaby się odbywać rozmowa (np. telefonicznie lub rozmowa podczas wideokonferencji),
 • w rozmowach powinna uczestniczyć komisja naborowa w składzie, który jest przewidziany w zwykłych warunkach,
 • trzeba sprawdzić wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe, które planowano sprawdzić na danym etapie naboru.

O organizacji naborów decyduje dyrektor generalny (kierownik) urzędu. Bądźmy odpowiedzialni i podejmujmy racjonalnie działania, które połączą potrzeby urzędu, jego możliwości i bezpieczeństwo osób zaangażowanych w proces naboru do służby cywilnej.