Konferencja

Na konferencji 26 października grono ekspertów oraz praktyków administracji podjęło dyskusję nad koncepcją służby publicznej w Polsce, zastanawiając się, jak uwolnić potencjał administracji? Poniżej przedstawiamy artykuły uczestników sesji tematycznych poświęconych wybranym zagadnieniom.

REKRUTACJA I MOBILNOŚĆ

W administracji publicznej nie obowiązuje jeden ustawowy standard naboru. Czy potrzebne są rozwiązania i regulacje, które ułatwią migrację pracowników pomiędzy organizacjami i obszarami administracji publicznej?

Jak sprawić, aby kompetencje osoby wyłonionej w otwartym i konkurencyjnym naborze dawały „gwarancję jakości”?

 

WYŻSZE STANOWISKA, KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY

Skuteczne zarządzanie i sprawna realizacja wizji kierownictwa danej instytucji to kluczowe zadania osób na wyższych stanowiskach w służbie publicznej. Stąd tak ważne jest odpowiednie i stałe rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej.

Jak projektować ścieżki rozwoju urzędników? Czy warto wypracować jednolite rozwiązania dla wszystkich urzędników? Jaką rolę powinna pełnić Krajowa Szkoła Administracji Publicznej?

 

ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

Etyka i uczciwość są niezbędne do dobrej realizacji polityk publicznych. Ugruntowany system uczciwości podnosi jakość decyzji, wpływa na wzrost zaufania publicznego i przekłada się na efektywność wdrażania polityk publicznych. Pozwala także obniżyć nakłady finansowe.

Czy powinien powstać kodeks etyczny dla całej administracji publicznej? Jaki kształt należałoby mu nadać? Czy łączyć wskazania etyczne z odpowiedzialnością dyscyplinarną, a jeśli tak – w jaki sposób?

Przejdź do archiwalnych numerów "Przeglądu Służby Cywilnej":

nr 2 (2015)
numery 1-34 w PDF