Koronawirus a praca urzędu - zalecenia i wskazówki

W ostatnim czasie Departament Służby Cywilnej KPRM otrzymuje wiele pytań, które dotyczą pracy urzędów oraz obowiązków, które wynikają z ustaw dla pracowników i pracodawców. W tym miejscu zebraliśmy te z nich, które najczęściej się powtarzają oraz odpowiedzi na nie. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania z innych obszarów funkcjonowania służby cywilnej prosimy o wiadomość na adres dsc@kprm.gov.pl.

Zalecenia ogólne dotyczące ocen pracowniczych

Pierwsze oceny podczas pracy zdalnej

Oceny okresowe podczas pracy zdalnej

Zalecenia dotyczące naborów do służby cywilnej

 

Uwaga! Wyjaśnienia Departamentu Służby Cywilnej mają charakter opinii, a nie wiążącej wykładni prawa. To pracodawca odpowiada za realizację czynności wynikających ze stosunku pracy oraz stosowanie i wykładnię prawa w tym zakresie. Spory dotyczące stosunku pracy rozstrzyga sąd pracy.