Koronawirus a praca urzędu - zalecenia i wskazówki

W ostatnim czasie Departament Służby Cywilnej KPRM otrzymuje wiele pytań, które dotyczą pracy urzędów oraz obowiązków, które wynikają z ustaw dla pracowników i pracodawców. W tym miejscu zebraliśmy te z nich, które najczęściej się powtarzają oraz odpowiedzi na nie. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania z innych obszarów funkcjonowania służby cywilnej prosimy o wiadomość na adres dsc@kprm.gov.pl.

Art. 95 tzw. tarczy 2.0 (znowelizowany ustawą z 14 maja 2020 r. tzw. tarczą 3.0)

Zalecenia ogólne dotyczące ocen pracowniczych

Pierwsze oceny podczas pracy zdalnej

Oceny okresowe podczas pracy zdalnej

Zalecenia dotyczące naborów do służby cywilnej

Uwaga! Wyjaśnienia Departamentu Służby Cywilnej mają charakter opinii, a nie wiążącej wykładni prawa. To pracodawca odpowiada za realizację czynności wynikających ze stosunku pracy oraz stosowanie i wykładnię prawa w tym zakresie. Spory dotyczące stosunku pracy rozstrzyga sąd pracy.