Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jest państwową jednostką organizacyjną, której zadaniem jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej profesjonalnych, bezstronnych i odpowiedzialnych urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników polskiej administracji. 

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, do zadań Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie (art. 43). Nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego sprawowany jest przez Szefa Służby Cywilnej (art. 44). 

www.ksap.gov.pl