Mniej wysiłku - więcej efektu

12 sierpnia 2015 r. opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją:

Treść rozporządzenia - Dziennik Ustaw (link)

 

Arkusze ocen w wersjach umożliwiających ich edytowanie w wersji MS Word:

Arkusz oceny A

Arkusz oceny B

Arkusz oceny C

 

Arkusze ocen w postaci elektronicznych formularzy MS Excel:

Arkusz oceny A

Arkusz oceny B

Arkusz oceny C

Instrukcja użytkownika