Mniej wysiłku - więcej efektu

23 lipca 2015 r. opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją:

Treść rozporządzenia - Dziennik Ustaw (link)

 

Arkusz pierwszej oceny i formularz sprawozdania w wersjach umożliwiającach ich edytowanie w formacie MS Word:

Arkusz pierwszej oceny

Formularz sprawozdania

 

Arkusz pierwszej oceny w postaci elektronicznego formularza MS Excel:

Arkusz pierwszej oceny

Instrukcja użytkownika