Mniej wysiłku - więcej efektu

14 sierpnia 2015 r. opublikowano zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją:

Treść zarządzenia - Monitor Polski (link)

 

Wzory opisów stanowisk pracy w wersjach umożliwiających ich edytowanie:

Opis stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Opis stanowiska pracy będącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej