Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej

Ocena okresowa to jedno z podstawowych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Służy przede wszystkim udzielaniu pracownikom informacji zwrotnej na temat wykonywanej przez nich pracy. Stanowi niezbędny element systemu motywacji i rozwoju zawodowego.

Oceny okresowe pomagają poprawiać efektywność pracy, podejmować decyzje kadrowe (awanse, przeniesienia), czy planować zatrudnienie. Są również pomocne w ustalaniu ścieżek kariery pracowników, kształtowaniu wysokości wynagrodzeń, czy nagradzaniu.

Korzyści wynikające z ocen okresowych

infografika przedstawiająca korzyści wynikające z oceb okresowych

Przepisy dotyczące ocen okresowych

W dniu 27 sierpnia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Zgodnie z § 14 tego rozporządzenia do sporządzenia oceny, w przypadku gdy oceniany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zapoznał się z kryteriami oceny i terminem sporządzenia oceny na piśmie, stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem przez pewien czas stosowane będą przepisy obu rozporządzeń.

Poniżej znajdą Państwo do pobrania materiały dotyczące obydwu rozporządzeń w sprawie ocen okresowych.

Narzędzia informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzia informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej to:

  • elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny przygotowane w programie Microsoft Excel 2010,
  • Baza Ocen w Służbie Cywilnej (BOSC) zrealizowana jak baza Microsoft Access 2010.

Oba elementy mogą funkcjonować niezależnie od siebie. Po wypełnieniu elektronicznych  formularzy arkuszy ocen możne je wydrukować i dołączyć do akt osobowych. Z kolei informacje o ocenach można zapisywać w BOSC zarówno poprzez wypełnianie formularzy znajdujących się w bazie, jak i poprzez import danych bezpośrednio z arkuszy MS Excel. Szczegóły dotyczące obu rozwiązań informatycznych zostały opisane w instrukcjach, które są do pobrania poniżej.

Uwaga! W razie problemów technicznych związanych z pobraniem bądź instalacją zamieszczonych plików uprzejmie prosimy Państwa o kontakt w pierwszej kolejności z osobami zapewniającymi obsługę informatyczną w Państwa urzędach. Natomiast w sytuacji niemożności poradzenia sobie z tymi problemami we własnym zakresie proszę o przesłanie e-maila zawierającego opis problemu, a także imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby zgłaszającej na adres: bosc [at] kprm.gov.pl

Departament Służby Cywilnej udostępniając Państwu poniższe narzędzia dołożył wszelkich starań, aby były one wolne od błędów i prawidłowo funkcjonowały. Należy jednak pamiętać, że udostępnione oprogramowanie informatyczne jest tylko narzędziem pomocniczym i nie zwalnia osób, które z niego korzystają, ze znajomości i stosowania przepisów prawa, a także sprawdzania poprawności otrzymanych wyników.

Rozporządzenie w sprawie ocen okresowych z 2016 r.:

Rozporządzenie w sprawie ocen okresowych z 2015 r.:

Rozporządzenie w sprawie ocen okresowych z 2009 r.: