Opisy i wartościowanie stanowisk pracy

W służbie cywilnej opisowi i wartościowaniu podlegają stanowiska pracy, a nie osoby na nich zatrudnione.

Opisywanie i wartościowanie służą ocenie względnej wartości lub znaczenia danego stanowiska pracy dla urzędu. Definiują wewnętrzne zależności (podwładny – zwierzchnik) i tworzą podstawy do ustalenia sprawiedliwej struktury wynagrodzeń (według odpowiedzialności i zakresu obowiązków). Szczegółowe zasady określa zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 stycznia 2011 r., znowelizowane zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2015 r.

 

infografika pokazująca powiązanie procesów opisywania i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

 

infografika pokazująca zastosowanie opisów stanowisk pracy

Dobre praktyki w zakresie optymalizacji procesu sporządzania opisów stanowisk pracy

Zachęcamy, aby korzystać z materiałów, które opracowaliśmy w Departamencie Służby Cywilnej:

Podstawy prawne

Nowelizacja zarządzenia w sprawie opisów i wartościowania z 2015 r.:

2015 - Zarządzenie (Monitor Polski - link)

2015 - Wzór opisu stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

2015 - Wzór opisu stanowiska pracy będącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Zarządzenie w sprawie opisów i wartościowania z 2011 r.:

2011 - Zarządzenie

2011 - Wzór opisu stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

2011 - Wzór opisu stanowiska pracy będącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej