Organizacja szkoleń w KSAP – wzory dokumentów

Od 10 września 2016 roku dysponenci części budżetowych mogą zlecać Krajowej Szkole Administracji Publicznej realizację szkoleń na podstawie umowy dotacyjnej. Poniżej zamieszczamy przykłady dokumentów potrzebnych, aby przygotować zlecenie.