Pierwsza ocena

Ustawa o służbie cywilnej wprowadza zasadę, że pracownik zatrudniony po raz pierwszy w służbie cywilnej podlega przygotowaniu do pracy (służba przygotowawcza) oraz weryfikacji i ocenie jego kwalifikacji i przydatności zawodowej (pierwsza ocena w służbie cywilnej).
Pierwsza ocena ma na celu budowanie wykwalifikowanej i profesjonalnej kadry w służbie cywilnej. To swego rodzaju ocena kwalifikacyjna pracownika. W jej trakcie zbierane są informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji, czy należy przedłużyć umowę z ocenianym pracownikiem.
infografika przedstawiająca składowe pierwszej oceny w służbie cywilnej
 
 
tabela przedstawia poszczególne okresy podlegające ocenie w rozbicie na miesiące od dnia zatrudnienia

Przepisy dotyczące pierwszej oceny

W dniu 27 sierpnia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej. Zgodnie z § 12 tego rozporządzenia do sporządzenia pierwszej oceny ocenianego zatrudnionego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem przez pewien czas stosowane będą przepisy obu rozporządzeń.

Poniżej znajdą Państwo do pobrania materiały dotyczące obydwu rozporządzeń w sprawie pierwszej oceny.

Rozporządzenie w sprawie pierwszej oceny z 2015 r.:

 

 Rozporządzenie w sprawie pierwszej oceny z 2009 r.: