Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej

Jeżeli jesteś członkiem korpusu służby cywilnej, możesz skorzystać ze szkoleń centralnych, które organizuje Szef Służby Cywilnej. Z "Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2018 rok" dowiesz się, jakie są ich założenia i planowany przebieg. Znajdziesz w nim też informacje o tym, kto może być uczestnikiem szkoleń centralnych (np. pracownicy ministerstw itp.).

W tym roku planujemy następujące szkolenia:

  1. Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów;
  2. Przygotowanie do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  3. Akademia menedżera.

Jeżeli chcesz podnieść swoją wiedzę i kompetencje w inny sposób, skorzystaj z naszego systemu e-learning.