Przegląd Służby Cywilnej

Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego

Grafika z tytułem konferencji "Urząd, który obywatele rozumieją"
Pracownia to jednostka badawcza działająca przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem jej działalności jest opracowanie zasad „prostej polszczyzny”, czyli polskiego odpowiednika standardu „plain language”. Idea opracowania nowego stylu pisania zrodziła się na Uniwersytecie Wrocławskim w 2010 r. Wtedy to wrocławscy poloniści przeprowadzili pierwszą ekspertyzę komunikatywności tekstów o funduszach europejskich dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dziś eksperci Pracowni prowadzą obserwatorium polskiej kultury piśmienniczej, badają przystępność tekstów publicznych, prowadzą audyty językowe tekstów tworzonych przez ministerstwa, urzędy, firmy i korporacje.

Grupa badawcza Logios

Technologicznego i analitycznego wsparcia dla badań Pracowni dostarcza Logios Research – niezależna grupa badawcza. Tworzą ją specjaliści reprezentujący różne dziedziny (poloniści, językoznawcy komputerowi, inżynierowie lingwistyczni, programiści). Grupa prowadzi badania ilościowe przystępności komunikacji oraz przygotowuje informatyczne narzędzia diagnostyki stylu. Tworzy też technologie językowe dla firm i instytucji, które chcą wdrożyć zasady prostej polszczyzny.

Stosowane przez Logios normy efektywnej komunikacji opracowano na podstawie analizy tekstów czytanych przez grupy o różnym typie wykształcenia. Było to ponad 1000 tekstów 25 najpoczytniejszych polskich czasopism oraz kilka korpusów tekstów specjalistycznych. Podstawą technologicznego środowiska Logios są następujące wskaźniki:

 • FOG-PL – polski indeks mglistości języka (korelacja z wykształceniem Polaków R=+0.81)
 • QR – indeks łatwości lektury (klasyfikator binarny: błąd średni < 10%)
 • POPU – wskaźnik odsetka populacji Polaków, dla której oceniane teksty będą łatwe w czytaniu

oraz około 20 innych parametrów przystępności języka i dobrych relacji.

Grupa Logios prowadziła badania lub przygotowała technologie dla ING Banku Śląskiego, Grupy PZU, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Centralnego Ośrodka Informatyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, PARP, Akademii Ewaluacji UW, firmy Ego S.C.

Przydatne linki i źródła

 • Strona grupy Logios: http://www.logios.pl/;
 • Prosta polszczyzna, T. Piekot, G. Zarzeczny, „Przegląd Uniwersytecki” 2013, nr 4: artykuł dostępony w pliku PDF pod adresem;
 • Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej, T. Piekot, M. Maziarz, „Język a Kultura”, 24, 2004;
 • Akcja „Polska czyta umowy”: tekst dostepny pod adresem;
 • Jak pisać o Funduszach Europejskich: tekst dostępny w pliku PDF pod adresem;
 • Język raportów ewaluacyjnych: tekst dostępny pod adresem;
 • Prosto o konkursach Funduszy Europejskich: tekst dostępny w PDF pod adresem;
 • Sztuka pisania: przewodnik po tekstach użytkowych, M. Zaśko-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.