Projekt "Mniej wysiłku - więcej efektu"

W grudniu 2014 r. rozpoczęła się realizacja projektu pod hasłem „Mniej wysiłku – więcej efektu”. Celem podejmowanych działań było uproszczenie procedur w służbie cywilnej, a w konsekwencji odbiurokratyzowanie w urzędach wielu codziennych czynności – głównie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W efekcie znowelizowane zostały 4 akty wykonawcze do ustawy o służbie cywilnej oraz zaplanowano uproszczenie corocznej sprawozdawczości dyrektorów generalnych urzędów.

 

Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach podzielone zostały na odpowiednie grupy tematyczne.
Można się z nimi zapoznać klikając na każdą z poniższych ikon.

 

  OCENY OKRESOWE                PIERWSZA OCENA           OPISY I WARTOŚCIOWANIE

                                                         

SZKOLENIA                             SWEZ