Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - "Akademia oceny wpływu regulacji"

opis projektu

Grupa docelowa

Cele

Struktura organizacyjna projektu

Zdjęcie przedstawia logotypy (od lewej): Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Departamentu Służby Cywilnej, Europejskiego Funduszu Społecznego