Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - "Skuteczne standardy nadzoru"

 

opis projektu

grupa docelowa

Cele

Harmonogram realizacji projektu

Struktura organizacyjna projektu

Produkty projektu

Zdjęcie przedstawia logotypy (od lewej): Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Departamentu Służby Cywilnej, Europejskiego Funduszu Społecznego