Prosty język

Co to jest prosty język? Dlaczego potrzebujemy prostego języka urzędowego? Jakie są jego zasady? Dowiesz się tego z podstrony Serwisu Służby Cywilnej Prosty język.

Prosty język jako styl komunikacji to także nowe wyzwania. Wynikają one z prawa, które odpowiada na potrzeby obywateli i zobowiązuje urzędników, by tworzyli dostępne treści.

Prosty język jest elementem dostępności, uniwersalnym narzędziem, dzięki któremu odbiorcy rozumieją komunikaty i usługi publiczne i umieją z nich korzystać.

Odbiorcy usług publicznych to ogół użytkowników przestrzeni publicznej, w tym informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej. Mają oni różne potrzeby i kompetencje, dlatego korzystają z usług publicznych na różne sposoby. Mają do tego prawo, bo prawo nie pozwala nikogo wyłączać z życia publicznego. Kiedy dochodzi do wykluczenia? Dzieje się tak, kiedy informacje lub usługi publiczne nie są dostępne dla wszystkich. Dlatego tym, co powinno łączyć wszystkie usługi, także komunikaty publiczne, jest ich użyteczność (funkcjonalność).

My, urzędnicy, mamy obowiązek:

  • pisać zrozumiałe i przystępne językowo teksty urzędowe,
  • publikować dokumenty zgodnie ze standardem WCAG 2.1;
  • budować i zarządzać portalem dostępnym cyfrowo.

Jak tworzyć dostępne treści i pisać przystępnym językiem?

Zachęcamy wszystkich członków korpusu służby cywilnej, by korzystali z:

Easy-to-read

Kiedy planujemy poinformować o czymś osoby z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowujemy teksty, które łatwo czytać (ang. easy-to-read), zgodne z zasadami tej metody komunikacji. Easy-to-read to odmiana prostego języka.

Metoda easy-to-read pokazuje, jak dostosować język, prezentację i zdjęcia do potrzeb i możliwości osób, które mają trudności w czytaniu i zrozumieniu informacji. Informację, którą opracujemy w oparciu o metodę easy-to-read, jest łatwiej znaleźć, przeczytać i zrozumieć. Zasady, które obowiązują w tej metodzie:

  1. Informacja ma przejrzystą i logiczną strukturę. 
  2. W tekście używasz słów, które są powszechnie znane.
  3. Zdania są krótkie, łatwo je przeczytać i zrozumieć.
  4. Tekst prezentujesz w przejrzysty sposób, dodajesz do niego zdjęcia, które pomagają czytelnikowi zrozumieć zawartość.
  5. Tekst współtworzysz z osobą z niepełnosprawnością intelektualną.

Aby przygotować informację łatwą w czytaniu, powinniśmy poznać odbiorcę, dowiedzieć się, ile już wie i jak bardzo interesuje się tematem.

Więcej o metodzie dowiesz się z publikacji „Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia”.