„Różne potrzeby, równe standardy”

to projekt współfinansowany z funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na 2017 rok. Projekt współfinansują Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Realizacja prokjektu:

  • podniesie świadomość i wzbogaci wiedzę urzędników na temat tego, jak projektować usługi publiczne, aby uwzględnić przy tym także potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • uwrażliwi urzędników na indywidualne potrzeby klientów, które wynikają z różnych rodzajów niepełnosprawności;
  • przyczyni się do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie polityki dostępności w Polsce i Norwegii;
  • podniesie jakość usług publicznych, które urzędy świadczą w oparciu o doświadczenia polskie i norweskie.

W ramach projektu:

  • przeszkolimy ok. 192 urzędników w ramach szkoleń pn. „Obsługa klienta z niepełnosprawnością”;
  • przeszkolimy ok. 60 urzędników w ramach szkoleń pn. „Projektowanie dostępnych usług publicznych”;
  • zorganizujemy konferencję i 3 seminaria o dostępności usług publicznych;
  • zorganizujemy dwie wizyty studyjne do Norwegii - pozwolą one polskim urzędnikom zapoznać się z norweskimi doświadczeniami w zakresie obsługi klienta
  • z niepełnosprawnością.

Okres realizacji: 20.01.2017 - 31.12.2017

Budżet: 450 670 zł

logotypy