Sieć liderów prostego języka w służbie cywilnej

Od 6 czerwca 2019 r. w służbie cywilnej działa Zespół ds. promocji prostego języka w urzędach administracji rządowej. Jest to inicjatywa Szefa Służby Cywilnej, który zaprosił do współpracy przedstawicieli KPRM, ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich.

Początek prac grupy liderów prostego języka to przejście do kolejnego etapu działań Szefa Służby Cywilnej, które prowadzą do uproszczenia komunikacji publicznej. Szef Służby Cywilnej zobowiązał się, że będzie wspierał ten proces – 3 października 2018 roku podpisał Deklarację prostego języka i został jednym z pierwszych sygnatariuszy tego porozumienia. Dowiedz się, czym jest porozumienie na rzecz prostej komunikacji i sprawdź, które z instytucji publicznych już podpisały się pod Deklaracją.

Kto, co i dlaczego?

  • Prace Zespołu koordynują pracownicy Departamentu Służby Cywilnej (DSC) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Spotkania Zespołu będą okazją do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń związanych z upraszczaniem komunikacji urzędowej.
  • Do Zespołu nadal mogą dołączać przedstawiciele urzędów, które jeszcze nie zgłosiły swojego kandydata na lidera prostego języka, a chcą zaangażować się w projekt Szefa Służby Cywilnej.
  • Liderzy prostego języka będą współtworzyć i rozwijać model prostego języka urzędowego, dostosowywać i promować narzędzia, w tym zasady prostego języka do celów i zadań swojej organizacji. Będą też promować model i zasady prostego języka w jednostkach podległych i nadzorowanych przez urząd, w którym pracują.
  • Jednym z najważniejszych zadań grupy liderów prostego języka w służbie cywilnej jest wypracować i przedstawić Szefowi Służby Cywilnej propozycję zalecenia w zakresie prostego języka. Szef Służby Cywilnej skieruje je do wszystkich członków korpusu służby cywilnej.

Relacje ze spotkań