„Skuteczne standardy nadzoru”

Logo projeku Skuteczne Standardy Nadzoru
to pozakonkursowy projekt Szefa Służby Cywilnej. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt wspiera realizację zadań publicznych w obszarze nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności. Jest odpowiedzią na potrzebę budowy nowoczesnego systemu bezpieczeństwa żywności. Przyczynia się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Realizacja projektu:

  • usprawni organizację urzędów administracji bezpieczeństwa żywności;
  • usprawni proces nadzoru administracyjnego.

Działania projektowe podniosą jakość świadczonych usług oraz poziom poczucia bezpieczeństwa obywateli w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności.

W ramach projektu:

  • wypracujemy optymalne modele kluczowych procesów w jednostkach administracji bezpieczeństwa żywności, które realizują zadania nadzorcze i kontrolne;
  • przeprowadzimy pilotaż działań, które pozwolą zoptymalizować wybrane procesy w większej grupie urzędów;
  • opracujemy założenia elektronicznego systemu wspierającego proces prowadzenia nadzoru i kontroli;
  • przewidujemy też organizację działań wspierających wdrożenia, w tym m.in. szkolenia i warsztaty dla pracowników urzędów.

Okres realizacji: do 29.03.2019

Budżet: 5 060 000,00 zł, w tym 4 264 568,00 zł ze środków UE

 

Zdjęcie przedstawia logotypy (od lewej): Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Departamentu Służby Cywilnej, Europejskiego Funduszu Społecznego