Sprawozdanie za 2018 r.

Sprawozdanie zostało podzielone, na sześć tabel:

W porównaniu do poprzedniego roku wprowadziliśmy kilka zmian.

Po kilku latach przerwy, wracamy do zbierania informacji o zatrudnieniu absolwentów
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (dodatkowa kolumna w tab. B).

Najobszerniejszą dotychczas tabelę C dzielimy na dwie część. Pierwsza dotyczy narzędzi zarządzania, a druga pozostałych spraw kadrowych.

Ponadto modyfikujemy tabelę D dotyczącą etyki i upraszczamy tabelę E dotyczącą szkoleń. Poniżej prezentujemy wzory tabel.