Standardy zzl

Szef Służby Cywilnej wprowadził standardy zarządzania zasobami ludzkimi (standardy zzl) w służbie cywilnej w 2012 r. Była to odpowiedź na sygnały, które płynęły z urzędów i dotyczyły potrzeby ujednolicenia działań w tym zakresie.

Standardy to zbiór fakultatywnych zaleceń oraz obligatoryjnych wytycznych. Mają wspierać pracowników urzędów i pomagać osobom na stanowiskach kierowniczych i koordynujących efektywnie zarządzać ludźmi. Szef Służby Cywilnej wprowadził nowe standardy zzl, aby podnieść jakość zarządzania w administracji rządowej. Mają one m.in. ujednolicić narzędzia i procedury, które stosujemy w służbie cywilnej w zakresie zarządzania.

Nowe standardy zarządzania zasobami ludzkimi obowiązują od 12 marca 2020 r.

Dlaczego je zmieniliśmy?

  • 40% urzędów oczekiwało zmian (pokazały to wyniki ewaluacji standardów zzl),
  • Szef Służby Cywilnej promuje work-life balance i działania, które zwiększają dostępność w służbie cywilnej,
  • wyzwania, które stoją przed służbą cywilną stoją, takie jak:
    • przyciągnąć nowych i utrzymać doświadczonych pracowników,
    • rozwijać nowe kierunki w dziedzinie zarządzania ludźmi.

Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z informacjami na temat zarządzenia w sprawie standardów zzl i materiałami, które  mogą pomóc wprowadzać nowe standardy w urzędach.

Przygotowaliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania i opracowaliśmy informacje na temat wprowadzonych zmian.

Zachęcamy też Państwa do współpracy i dzielenia się z nami doświadczeniami i rozwiązaniami – wszystkim, co dotyczy wdrażania standardów zzl. Kontakt: standardyzzl [at] kprm.gov.pl.

Obszary standardów zzl

Opis diagramu

Zarządzenie w sprawie standardów zzl z 2020 r.:

 

Zarządzenie w sprawie standardów zzl z 2012 r.: