Standardy ZZL - dobre praktyki

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w służbie cywilnej to instrument, który w 2012 r. wprowadził Szef Służby Cywilnej. Była to odpowiedź na sygnały, które płynęły z urzędów i dotyczyły potrzeby ujednolicenia wytycznych w tym zakresie.

Podstawowym celem standardów jest poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej. Określone w zarządzeniu standardy podzielono na dwa rodzaje. Urzędy są zobowiązane wprowadzić obligatoryjne wytyczne, dla których w większości wskazano okres wymagany na ich wdrożenie. Pozostałe standardy to zalecenia i wskazania, które nie są obowiązkowe, ale mogą przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania urzędów.

infografika pokazująca schemat standardów przyczyniających się usprawnienia funkcjonowania urzędów

Dokumenty źródłowe

Pomocne materiały

1. Kursy e-learningowe

Na platformie e-learningowej KPRM dostępny jest kurs e-learningowy z zakresu „Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”. Obejmuje on cztery moduły, takie jak:

  1. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwiązanie stosunku pracy.
  2. Motywowanie.
  3. Rozwój i szkolenia.
  4. Nabór i wprowadzenie do pracy.

Kurs jest dostępny dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Warunkiem jest rejestracja w systemie e-learning KPRM.

 

2. Materiały ze szkoleń stacjonarnych

Podczas szkoleń stacjonarnych, które przeprowadzono w 2012 r. w ramach szkolenia centralnego pn. „Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”, opracowano następujące materiały szkoleniowe:

  • Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwiązanie stosunku pracy

zdjęcie okładki materiałów szkoleniowych " Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwiązanie stosunku pracy"

zdjęcie okładki materiałów szkoleniowych " Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwiązanie stosunku pracy"

Materiały szkoleniowe (plik PDF)

Prezentacja (plik PDF)

  • Motywowanie

zdjęcie okładki materiałów szkoleniowych " Motywowanie"

zdjęcie okładki materiałów szkoleniowych " Motywowanie"

Materiały szkoleniowe (plik PDF)

Prezentacja (plik PDF)

Załączniki: A, B i C.

  • Rozwój i szkolenia

zdjęcie okładki materiałów szkoleniowych " Rozwój i szkolenia"

zdjęcie okładki materiałów szkoleniowych " Rozwój i szkolenia"

Materiały szkoleniowe (plik PDF)

Prezentacja (plik PDF)

Załączniki: