Standardy ZZL - dobre praktyki

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w służbie cywilnej to instrument wprowadzony przez Szefa Służby Cywilnej w 2012 r. jako odpowiedź na często sygnalizowany wcześniej przez urzędy brak jednolitych wytycznych w tym zakresie.

Podstawowym celem standardów jest podniesienie jakości zarządzania w administracji rządowej. Określone w zarządzeniu standardy podzielono na dwa rodzaje. Urzędy są zobowiązane wprowadzić obligatoryjne wytyczne, dla których w większości wskazano okres wymagany na ich wdrożenie. Pozostałe standardy to zalecenia i wskazania, które nie są obowiązkowe, ale mogą przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania urzędów.

 

Zarządzenie o standardach ZZL

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią zarządzenia.

§  Zarządzenie Szefa Służby Cywilnej (plik PDF)

§  Pismo Szefa Służby Cywilnej dotyczące zarządzenia (plik PDF)

 

Pomocne materiały

1. KURSY e-learningowe

Na platformie e-learningowej KPRM dostępny jest kurs e-learningowy szczegółowy z zakresu „Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”. Kurs został przygotowany w ramach szkolenia centralnego pod tym samym tytułem, zrealizowanego metodą blended learning, w ramach Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2012 r. Kurs obejmuje zasadniczo cztery moduły:

  • Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwiązanie stosunku pracy,

  • Motywowanie,

  • Rozwój i szkolenia,

  • Nabór i wprowadzenie do pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia doboru i zastosowania obiektywnych i efektywnych narzędzi selekcji w procesie naboru.

Kurs jest dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Uczestnictwo w kursie wymaga uprzedniej rejestracji w Systemie e-learning KPRM, dostępnym pod adresem: http://www.elearning.kprm.gov.pl/.

 

2. Materiały ze szkoleń stacjonarnych

W październiku i listopadzie 2012 r. w ramach szkolenia centralnego pn. „Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”, zrealizowanego metodą blended learning, przeprowadzane były szkolenia stacjonarne obejmujące trzy moduły tematyczne. Poniżej udostępniamy Państwu materiały szkoleniowe opracowane i wykorzystywane podczas tych szkoleń.

 

  • Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwiązanie stosunku pracy

Materiały szkoleniowe (plik PDF)

Prezentacja (plik PDF)

 

  • Motywowanie

Materiały szkoleniowe (plik PDF)

Prezentacja (plik PDF)

Załączniki:

 

  • Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe (plik PDF)

Prezentacja (plik PDF)

Załączniki: