Strefa audio

Poniżej znajdą Państwo materiały audio dotyczące konferencji "Służba publiczna dla Polski – jak uwolnić potencjał dla administracji?" - z możliwością ich pobrania i odtworzenia. Zachęcamy do korzystania!

Pliki zawierają kolejno:

  1. Wystąpienia wprowadzające: szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Kempy, wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery oraz szefa służby cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego (część 1 i 2)
  2. Sesja 1. "Rekrutacja i mobilność" (część 1, 2 i 3)
  3. Sesja 2. "Wyższe stanowiska, kompetencje i rozwój zawodowy" (część 1, 2, 3 i 4)
  4. Sesja 3. "Odpowiedzialność dyscyplinarna i etyka" (część 1, 2, 3 i 4)
  5. Podsumowanie konferencji (część 1 i 2)

Aby wysłuchać nagrań, należy pliki (mp3) pobrać na dysk komputera, rozpakować i odtworzyć.