Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

Zdjęcie przedstawia logotypy (od lewej): Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Departamentu Służby Cywilnej, Europejskiego Funduszu Społecznego  Logo projektu Skuteczne Standardy Nadzoru

Zadanie 1 – Wdrożenie lub doskonalenie skutecznych standardów nadzoru poprzez realizację doradztwa organizacyjnego w administracji weterynaryjnej i administracji ochrony roślin i nasiennictwa

  • Etap I Inicjacja projektu: Działania inicjujące wdrożenie lub doskonalenie narzędzi zarządzania, opracowanie założeń metodologicznych

  • Etap II Diagnoza dojrzałości organizacyjnej urzędów w obszarze nadzoru – przegląd systemów zarządzania

  • Etap III Realizacja doradztwa organizacyjnego, w tym w zakresie zarządzania przez cele, zarządzania procesowego i zarządzania przez kompetencje

  • Etap IV Wsparcie wdrożeniowe o charakterze warsztatowym w urzędach – pilotaż usprawnień

  • Etap V Opracowanie raportu z rekomendacjami

  • Etap VI Krajowe wizyty studyjne

  • Etap VII Warsztaty podsumowujące

Zadanie 2 – Wsparcie szkoleniowe dla jednostek administracji weterynaryjnej i administracji ochrony roślin i nasiennictwa

  • Etap I Diagnoza potrzeb szkoleniowych i opracowanie materiałów szkoleniowych
  • Etap II Działania szkoleniowe wspierające wdrożenia