Szkolenia dla urzędników

Szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej

Od 2019 roku realizujemy projekt „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej”. W latach 2020-2021 przeszkolimy 900 redaktorów merytorycznych i technicznych (webmasterów) stron internetowych urzędów. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się, jak:

  • budować i zarządzać portalem dostępnym cyfrowo;
  • publikować dokumenty zgodnie ze standardem WCAG 2.1;
  • pisać zrozumiałe i przystępne językowo teksty urzędowe.

Więcej informacji na stronie projektu „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej”.

Szkolenia dla koordynatorów dostępności

W 2019 roku zaczęliśmy też projekt „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów”. W latach 2020-2021 przeszkolimy 900 koordynatorów do spraw dostępności w urzędach. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się, jak:

  • wspierać osoby ze szczególnymi potrzebami, aby ułatwić im dostęp do usług, które świadczy urząd;
  • przygotować, realizować monitorować plan działania na rzecz poprawy dostępności urzędu;
  • skutecznie komunikować się z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Do września 2020 r. każdy urząd ma obowiązek powołać co najmniej jednego koordynatora. Wynika to z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji na stronie projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów”.

Szkolenia z dostępnej rekrutacji

Pracujemy też nad projektem „Procedury bez barier”. W ramach tych prac przejrzymy procedury i opracujemy rekomendacje pod kątem zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami. W latach 2021-2022 przeszkolimy 900 kierowników i pracowników komórek kadrowych. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się, jak:

  • opracowywać procedury zatrudniania w urzędach, tak by uwzględniały one osoby ze szczególnymi potrzebami;
  • prowadzić rekrutację i nabór do urzędów w sposób przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami;
  • skutecznie, z korzyścią dla obu stron zatrudniać osoby ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji na stronie projektu „Procedury bez barier”.