Szkolenia psychospołeczne

Projekt: Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej
Materiały wykorzystywane podczas szkoleń (prezentują stan na dzień podany w nawiasie):
 
 
1.    Szkolenia dla kierowników komórek organizacyjnych urzędów i izb skarbowych z zakresu zarządzania personelem (stan na luty 2009 r.)
 
2.    Szkolenia psychospołeczne dla pracowników sal obsługi podatników w urzędach administracji skarbowej (stan na grudzień 2008 r.)
 
3.    Szkolenie językowe dla pracowników sal obsługi podatnika w urzędach skarbowych
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu V, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1.