Twinning

Projekt współpracy bliźniaczej pn. ”Wsparcie rozwoju służby cywilnej na Ukrainie” (Support to civil service in Ukraine) realizowany był w brytyjsko-polskim konsorcjum przez National School of Government International (b. National School of Government) oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Rozpoczęty w marcu 2012 roku projekt obejmował kompleksowe wsparcie zarówno dla samej instytucji odpowiedzialnej po stronie ukraińskiej za funkcjonowanie służby cywilnej (Narodowa Agencja Ukrainy ds. Służby Cywilnej, NAUSC – National Agency of Ukraine for Civil Service), jak też wsparcie systemu zarządzania służbą cywilną. W ramach projektu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewniała wsparcie instytucjonalnie w zakresie wybranych obszarów tematycznych projektu. Realizacja projektu zakończyła się w 2013 roku.