Uprawnienia do wprowadzania ogłoszeń

Aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania ogłoszeń i informacji o wynikach naborów trzeba założyć konto redaktora.

Jak założyć konto?

Dane do logowania zwykle są przyznawane w ciągu kilku dni. Dostęp do konta redaktora ogłoszeń jest możliwy pod adresem https://logowanie.nabory.kprm.gov.pl (do tego adresu prowadzi też przycisk „LOGOWANIE”, który znajduje się w prawym dolnym rogu strony https://nabory.kprm.gov.pl/).

WYPEŁNIANIE WNIOSKU - INSTRUKCJA

WAŻNE! Każdy redaktor korzysta z indywidualnego adresu e-mail. Nie można nadać uprawnień do wprowadzania ogłoszeń kilku osobom korzystającym z tego samego adresu e-mail.

Jak wypełnić i uruchomić wniosek?

  • w pozycji „Nazwa urzędu” wpisz nazwę urzędu, który zgłasza pracowników (redaktorów);
  • dane każdego redaktora wprowadź jako oddzielną pozycję;
  • w kolejnych wierszach wpisz dane redaktora (imię, nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz adres jego służbowej poczty elektronicznej);
  • w kolumnie „Nadanie” (przy zakładaniu konta) lub „Odebranie” (przy likwidacji konta, w przypadku gdy dana osoba nie zajmuje się już wprowadzaniem ogłoszeń) postaw znak „X;
  • wniosek o nadanie uprawnień podpisuje każdy z redaktorów;
  • wniosek wymaga akceptacji dyrektora generalnego (kierownika) urzędu lub osoby upoważnionej.

INNE INFORMACJE DLA REDAKTORÓW OGŁOSZEŃ

Za przygotowanie treści ogłoszenia oraz określenie daty jego publikacji odpowiadają redaktorzy ogłoszeń. Ogłoszenia są publikowane automatycznie, z datą wskazaną przez redaktora ogłoszeń. Od chwili opublikowania ogłoszenia na stronie BIP KPRM nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian w jego treści - ani przez redaktorów ogłoszeń, ani przez pracowników Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Za treść ogłoszenia odpowiada urząd, który je publikuje.

KONTAKT W SPRAWIE  BAZY OGŁOSZEŃ

Pytania i uwagi prosimy zgłaszać na adres: pomoc-baza [at] kprm.gov.pl.