W projekcie "Skuteczne standardy nadzoru" przewidujemy realizację dwóch Zadań

Zdjęcie przedstawia logotypy (od lewej): Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Departamentu Służby Cywilnej, Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach Zadania 1. zapewnimy wsparcie z zakresu:Logo projektu Skuteczne Standardy Nadzoru

  • zarządzania procesowego
  • zarządzania przez cele
  • zarządzania przez kompetencje

Infografika w formie sześciokątów naprzemiennych w kolorach: szary, pomarańczowy lub bez tła, która w przejrzysty sposób umożliwia wizualizację połączonych obszarów projektu: w dwóch sześciokątach wpisano tytuł projektu „Skuteczne standardy nadzoru” oraz hasłowo cel projektu – bezpieczeństwo żywności;

Projekt pomoże osiągnąć wyższą jakość zarządzania w urzędach, które realizują zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Jakie priorytety?

  • integracja systemów zarządzania w grupach urzędów
  • integracja systemów zarządzania pomiędzy urzędami nadzorującymi a nadzorowanymi

W ramach Zadania 2. przeszkolimy pracowników urzędów. Pozwoli to przygotować kadry w urzędach administracji bezpieczeństwa żywności do skutecznego i profesjonalnego wykonywania zadań.

Zadania projektowe wpisują się w działania postulowane w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ich celem jest m.in. zwiększenie efektywności i poprawa funkcjonowania instytucji publicznych poprzez:

  • usprawnienie procesów zarządzania w administracji oraz systemów zarządzania jakością w instytucjach publicznych,
  • zmniejszenie uciążliwości kontroli,
  • określenie jasnych i czytelnych kryteriów przy ustalaniu kar administracyjnych.