Wartościowanie stanowisk pracy

Projekt: Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej

Materiały do pobrania:

Informacja o projekcie

Raport: System wynagrodzeń w służbie cywilnej

Ekspertyza - zalecenia metodologiczne dotyczące tworzenia raportu płacowego dla służby cywilnej

Poradnik - opisy i wartościowanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytetu V, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1.