Wdrożenie strategii szkoleniowej

Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej
Materiały do pobrania:
 
 
Materiały wykorzystywane podczas szkoleń (prezentują stan na dzień podany
w nawiasie):
 
Zadanie 3. Wsparcie dla pracowników administracji rządowej mających co najmniej 45 lat
1.    Szkolenia miękkie (stan na wrzesień 2010 r.)
2.    Szkolenia językowe
Język angielski – poziom średniozaawansowany
3.    Szkolenia informatyczne MS Office 2003
4.    Szkolenia informatyczne MS Office 2007
5.    Szkolenia menadżerskie (stan na wrzesień 2011 r.)
 
Zadanie 4. Szkolenia dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i 16 regionalnych dyrekcji
1.    Szkolenia informatyczne
2.    Szkolenia menadżerskie (stan na kwiecień 2010 r.)
 
Zadanie 6. Szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej
1.    Szkolenia miękkie
2.    Szkolenia informatyczne
3.    Szkolenia językowe
 
Zadanie 7. Szkolenia dla pracowników administracji skarbowej
1.    Szkolenia miękkie
 
Zadanie 9. Ewaluacja projektu
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytetu V, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1.