Współautor artykułu - Marcin Witkowski

Marcin Witkowski
– ekspert, pasjonat i praktyk wprowadzania skutecznych zmian w organizacjach komercyjnych i publicznych. Ma doświadczenie w realizacji projektów doradczych i wdrożeniowych o potwierdzonych rezultatach z zakresu wprowadzania i modyfikacji systemów zarządzania. Pełnił funkcje menedżerskie na poziomie Członka Zarządu, Dyrektora Personalnego oraz Menedżera ds. Rozwoju Biznesu. Przygotowuje doktorat z zakresu zarządzania zmianami w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH.