Współpraca bilateralna i wielostronna

Współpraca bilateralna i wielostronna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dzieli się polskimi doświadczeniami  i aktywnie wspiera budowanie struktur administracyjnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Modernizacja administracji publicznej i upowszechnianie najlepszych praktyk administracyjnych jest realizowane w ramach współpracy bilateralnej i wielostronnej.

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Aktywność Szefa Służby Cywilnej w instytucjach i organizacjach międzynarodowych wspiera modernizację administracji publicznej i upowszechniania najlepszych praktyk administracyjnych. Do głównych partnerów instytucjonalnych KPRM należą m.in.: OECDEIPA.