Współpraca międzynarodowa

Szef Służby Cywilnej w ramach swoich ustawowych zadań prowadzi współpracę międzynarodową w zakresie służby cywilnej. Polega ona na wymianie informacji i dzieleniu się dobrymi praktykami, prezentowaniu i uzgadnianiu stanowisk oraz udziale w różnego rodzaju forach międzynarodowych.

Dzięki współpracy międzynarodowej mamy możliwość promowania polskiej służby cywilnej i stosowanych w niej rozwiązań. Doświadczenia Polski z okresu transformacji ustrojowej i budowy profesjonalnej służby cywilnej nabierają szczególnego znaczenia dla państw, które obecnie wdrażają tego typu reformy i potrzebują wsparcia.  Polska udziela wsparcia takim krajom w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz współpracy bilateralnej.

Urzędy innych państw odpowiedzialne za służbę cywilną
(stan na 04.11.2015)

Państwo

Urząd

Strona internetowa/kontakt

Albania Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Innowacji i Administracji Publicznej

http://www.inovacioni.gov.al/

info [at] inovacioni [dot] gov [dot] al

Armenia Urząd Służby Cywilnej Republiki Armenii

http://www.csc.am/en/ 

council [at] csc [dot] am

Austria Federalny Urząd Kanclerski

https://www.bka.gv.at/site/3327/Default.aspx 

post [at] bka [dot] gv [dot] at

Azerbejdżan Państwowa Agencja ds. Służby Publicznej i Innowacji Społecznych przy Prezydencie Azerbejdżanu

http://www.asan.gov.az/en 

info [at] asan [dot] gov [dot] az

Białoruś Brak instytucji centralnej  -
Belgia Urząd ds. Personelu i Organizacji Federalnej Służby Publicznej

http://www.fedweb.belgium.be

fedwebteam [at] p-o [dot] belgium [dot] be

Bułgaria Brak instytucji centralnej -
Chorwacja Ministerstwo ds. Administracji Publicznej

https://uprava.gov.hr/

kontakt-uprava [at] uprava [dot] hr 

Cypr Komisja Służby Publicznej www.psc.gov.cy
Czarnogóra Urząd ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi przy Radzie Ministrów

http://www.uzk.co.me/index.php?lang=en 

info [at] uzk [dot] co [dot] me

Czechy Brak instytucji centralnej -
Dania Agencja ds. Modernizacji Administracji Publicznej przy Ministerstwie Finansów

http://www.modst.dk/Servicemenu/In-English

modst [at] modst [dot] dk

Estonia Departament ds. Administracji Publicznej i Służby Publicznej przy Ministerstwie Finansów

http://www.fin.ee/personnel-policy-of-state

info [at] fin [dot] ee

Finlandia Ministerstwo Finansów

http://vm.fi/en/governance-policy

valtiovarainministerio [at] vm [dot] fi

Francja Dyrektoriat Generalny ds. Administracji i Służby Publicznej przy Ministerstwie Decentralizacji i Służby Publicznej

http://www.fonction-publique.gouv.fr/

http://www.fonction-publique.gouv.fr/formulaires/ecrire-au-bureau-lexper...

Grecja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Reformy Administracyjnej

http://www.ypes.gr/en/Ministry/Political_Leadership/

info [at] ypes [dot] gr

Gruzja Biuro Służby Cywilnej w Gruzji

http://www.csb.gov.ge/en/home

info [at] csb [dot] gov [dot] ge

Hiszpania Ministerstwo Finansów i Administracji Publicznej

http://www.minhap.gob.es

http://www.muface.es/content/oficina-de-informacion-al-mutualista

Holandia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Relacji Królestwa

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-the-interior-and-kingdo...

https://www.government.nl/contact/contact-form

Irlandia Ministerstwo Wydatków Publicznych i Reform

http://www.per.gov.ie/

pressoffice [at] per [dot] gov [dot] ie

Islandia Departament Zarządzania Kadrami przy Ministerstwie Finansów i Spraw Ekonomicznych

http://eng.fjarmalaraduneyti.is/

http://eng.fjarmalaraduneyti.is/ministry/contact/

Lichtenstein Biuro ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji

http://www.llv.li/#/11067/amt-fur-personal-und-organisation 

info [dot] apo [at] llv [dot] li

Litwa Departament Służby Cywilnej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

http://www.vtd.lt/index.php?783367641 

info [at] vtd [dot] lt

Luksemburg Ministerstwo Służby Publicznej i Reformy Administracyjnej

http://www.fonction-publique.public.lu/

info [at] fonction [dot] public [dot] lu

Łotwa Kancelaria Rządu

http://www.mk.gov.lv/en 

vk [at] mk [dot] gov [dot] lv

Macedonia Ministerstwo Informacji Społecznej i Administracji

http://www.mio.gov.mk/?q=frontpage

contact_mis [at] mis [dot] gov [dot] mk

Malta Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Kancelarii Premiera

https://opm.gov.mt/en/PAHRO/Pages/PAHRO.aspx 

pahro [dot] opm [at] gov [dot] mt

Mołdawia Kancelaria Rządu

http://cancelaria.gov.md/?l=en

Niemcy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

http://www.bmi.bund.de/EN/Home/home_node.html  

https://www.bmi.bund.de/EN/Contact/Public-Enquiry-Service/buergerservice...

Norwegia Ministerstwo ds. Samorządu Terytorialnego i Modernizacji

https://www.regjeringen.no/ 

postmottak [at] kmd [dot] dep [dot] no

Portugalia Dyrektoriat Generalny ds. Administracji i Zatrudnienia w Sektorze Publicznym przy Ministerstwie Finansów http://www.dgaep.gov.pt/eng/index.cfm   relacoes [dot] publicas [at] dgaep [dot] gov [dot] pt
Rumunia Państwowa Agencja Służby Cywilnej przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej

http://www.anfp.gov.ro/en 

comunicare [at] anfp [dot] gov [dot] ro

Serbia Ministerstwo Administracji Publicznej i Samorządu Terytorialnego http://www.mduls.gov.rs/english/index.php drzavna [dot] uprava [at] mduls [dot] gov [dot] rs
Słowacja Brak instytucji centralnej -
Słowenia Ministerstwo Administracji Publicznej

http://www.mju.gov.si/en/ 

gp [dot] mnz [at] gov [dot] si 

Szwajcaria Federalne Biuro Kadr przy Ministerstwie Finansów

http://www.epa.admin.ch/

info [at] epa [dot] admin [dot] ch

Szwecja Ministerstwo Finansów

http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-finance/

finansdepartementet [dot] registrator [at] gov [dot] se 

Turcja Urząd Premiera http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pg_Main.aspx
Ukraina Państwowa Agencja Służby Cywilnej http://guds.gov.ua/govservice/control/en/index  zagal [at] nads [dot] gov [dot] ua
Węgry Ministerstwo Administracji Publicznej i Sprawiedliwości

http://2010-2014.kormany.hu/en/ministry-of-public-administration-and-jus...

lakossag [at] kim [dot] gov [dot] hu

Wielka Brytania Urząd Rady Ministrów

https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office

publiccorrespondence [at] cabinetoffice [dot] gov [dot] uk

Włochy Ministerstwo ds. Deregulacji i Administracji Publicznej

http://www.funzionepubblica.gov.it/

urpdfp [at] funzionepubblica [dot] it