Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Istotną rolę odgrywa aktywność Szefa Służby Cywilnej w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, które przyczyniają się do modernizacji administracji publicznej i upowszechniania najlepszych praktyk administracyjnych. Do głównych partnerów instytucjonalnych KPRM należą m.in.: EIPA, OECD.