Wykorzystanie wartościowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim

 
Szanowni Państwo,
Departament Służby Cywilnej uprzejmie informuje, że Zalecenia Szefa KPRM dotyczące kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędach z uwzględnieniem wyników wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, zostały opracowane w okresie obowiązywania ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie zarządzenia Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. Nr 48, poz. 566 i M.P. z 2008 r., Nr 15, poz. 163).
W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie tego faktu podczas korzystania z ww. Zaleceń