Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej

Wyższą Komisję Dyscyplinarną Służby Cywilnej powołuje Prezes Rady Ministrów. Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej rozpatruje odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych.

W skład Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej wchodzi 15 członków powoływanych na okres 6 lat, w tym 12 członków powoływanych na wniosek Szefa Służby Cywilnej spośród urzędników służby cywilnej oraz 3 członków powoływanych na wniosek dyrektora generalnego służby zagranicznej spośród członków personelu dyplomatyczno-konsularnego.

 

Skład Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej (kadencja 2018–2024 r.):

 

 1. Michał Frączkiewicz – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (zastępca przewodniczącego)

 2. Rafał Haczkiewicz – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

 3. Barbara Haładyj – Ministerstwo Spraw Zagranicznych (przewodniczący)

 4. Piotr Kobiela – Pomorski Urząd Wojewódzki

 5. Marzenna Kołodziejak – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 6. Urszula Kulisiewicz – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 7. Sławomir Majszyk – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 8. Piotr Orzech – Urząd Regulacji Energetyki

 9. Urszula Pawłowska-Rojek – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 10. Dawid Pluta – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 11. Radosław Płucisz – Ministerstwo Sprawiedliwości (zastępca przewodniczącego)

 12. Maciej Tomczak – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 13. Jacek Woźniak – Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 14. Cezary Zaremba – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 15. Anna Żółkowska – Ministerstwo Finansów

 

Adres do korespondencji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa