Za projektem stoją ludzie

Zdjęcie przedstawia logotypy (od lewej): Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Departamentu Służby Cywilnej, Europejskiego Funduszu Społecznego Logo projektu Skuteczne Standardy Nadzoru

Zespół projektowy w Departamencie Służby Cywilnej KPRM:

 • Michał Graczyk (dyrektor DSC) – nadzór ogólny nad realizacją projektu
 • Hubert Wojtach (zastępca dyrektora DSC) – nadzór ogólny nad realizacją projektu
 • Katarzyna Caba (naczelnik Wydziału Projektów i Szkoleń) – bezpośredni nadzór nad realizacją projektu
 • Irena Jackiewicz – koordynacja projektu
 • Agnieszka Eliza Tomaszewska – koordynacja projektu
 • Milena Śniecikowska – koordynacja spraw finansowych projektu

Grupa wsparcia projektu „Skuteczne standardy rozwoju":

 • Wioletta Borwańska - stanowisko do spraw analiz i wdrożeń systemowych (Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
 • Joanna Chil - Wydział do spraw Kadr i Szkoleń (Główny Inspektorat Weterynarii)
 • Agnieszka Górska - zastępca Wojewódzkiego Inspektora (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach)
 • Krzysztof Kielak - zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 • Anna Kraśniewska - dyrektor Biura Nasiennictwa (Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
 • Marcin Maliszewski - Biuro Prawne (Główny Inspektorat Weterynarii)
 • Manuela Rak – dyrektor Biura Prawnego (Główny Inspektorat Weterynarii)