Za projektem stoją ludzie

Michał Graczyk (dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM) – nadzór ogólny nad realizacją projektu

Hubert Wojtach - (zastępca dyrektora DSC) – nadzór ogólny nad realizacją projektu

Katarzyna Caba (naczelnik Wydziału Projektów i Szkoleń) – nadzór bezpośredni nad realizacją projektu

Rafał Szymański – główny koordynator projektu

Milena Śniecikowska – koordynacja spraw finansowych projektu