Za projektem stoją ludzie

Michał Graczyk (dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM) – nadzór ogólny nad realizacją projektu

Hubert Wojtach (zastępca dyrektora DSC) – nadzór ogólny nad realizacją projektu

Marta Kuzawińska (naczelnik Wydziału Projektów i Szkoleń) – nadzór bezpośredni nad realizacją projektu

Małgorzata Perkowska – główna koordynatorka projektu

Milena Śniecikowska – koordynacja spraw finansowych projektu

logotypy