Zalecenia ogólne dotyczące ocen pracowniczych

UWAGA! Pamiętaj, że pracując zdalnie świadczysz pracę. Od strony prawnej nic się nie zmienia w procesie przeprowadzania ocen pracowniczych.
  • Terminy, w których wykonujesz poszczególne czynności związane ze sporządzaniem ocen pracowniczych nie zmieniają się.
  • Zmieniają się tylko formy komunikacji między stronami. Tam, gdzie jest to możliwe, komunikuj się zdalnie. Dokumenty możesz przesyłać w formie elektronicznej, np. przez e-mail lub przez e-PUAP.
  • Zadbaj o bezpieczeństwo informacji i zachowuj ich poufność. Pamiętaj, by szyfrować pliki, które zawierają dane osobowe wysyłane mejlem. Możesz np. zabezpieczyć je hasłem, a hasło przekazać innym kanałem komunikacji, np. SMS.
  • Wyznacz punkty kontaktowe – adresy e-mail i numery telefonów – dla poszczególnych rodzajów spraw, np. związanych z ocenami okresowymi. Udostępnij te skrzynki e-mail i przekieruj telefony do pracowników odpowiedzialnych za dany temat. Pomoże to bezpiecznie przesyłać poufne dane.
  • Rozmowę z ocenianym możesz przeprowadzić przez telefon, ale możesz też korzystać z innych narzędzi, kanałów komunikacji, komunikatorów. Wiele rozwiązań, wykorzystywanych w pracy zdalnej, pozwala też łatwo zorganizować telekonferencję. To rozwiązanie umożliwia rozmowę trzech lub więcej osób.