Zasada bezstronności

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

  • jednakowo traktować wszystkich uczestników prowadzonych spraw administracyjnych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

  • dopuszczać do podejrzeń o powstaniu konfliktu między interesem publicznym i prywatnym,
  • podejmować pracę i zajęcia, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
  • ulegać jakimkolwiek naciskom,
  • demonstrować zażyłość z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej,
  • promować jakiekolwiek grupy interesu.