Zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

  • dochować tajemnicy ustawowo chronionej,
  • obejmować ochroną informacje, tylko w celu zabezpieczenia wyraźnie określonego interesu państwa.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

  • obejmować ochroną informacji, tylko po to by ograniczyć jawność i przejrzystość działań.