Zasada godnego zachowania

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

  • wykonywać pracę z szacunkiem dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej,
  • szanować godność innych osób, w tym podwładnych, kolegów i przełożonych,
  • być życzliwym wobec ludzi oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów w pracy i w relacjach z obywatelami,
  • właściwie zachowywać się poza pracą,
  • unikać zachowań, które mają mieć negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu, w którym pracuje.