Zasada lojalności

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

  • być lojalnym przede wszystkim wobec Rzeczypospolitej Polskiej,
  • lojalnie i rzetelnie realizować program Rządu RP, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,
  • być lojalnym wobec urzędu, przełożonych, kolegów oraz podwładnych,
  • wykonywać polecenia służbowe, dbając, aby nie złamać prawa, lub nie popełnić pomyłki,
  • udzielać przełożonym obiektywnych (zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą) porad i opinii.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

  • publicznie wypowiadać poglądów na temat pracy swojego, oraz innych urzędów, zwłaszcza jeżeli podważałoby to zaufanie obywateli do tych instytucji.