Zasada neutralności politycznej

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

  • dystansować się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które prowadzą do stronniczych działań,
  • dbać o jasność i przejrzystość relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

  • manifestować publicznie poglądów i sympatii politycznych,
  • prowadzić jakiejkolwiek agitacji o charakterze politycznym w służbie oraz poza nią,
  • podejmować publiczne działań bezpośrednio wspierających działania o charakterze politycznym,
  • stwarzać podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym.

 

Więcej informacji